طراحی ساختمان جدید GSK در سارایوو

Firmad.o.o دفتر جدیدی را برای شرکت داروسازی Glaxo در سایوو طراحی کرده است. این دفتر نه تنها نسبت به فضای قبلی متفاوت است، بلکه فضای اجتماعی و همکاری خوبی را بین کارمندان به وجود آورده است.
رنگ آمیزی منحصر به فرد داخل ساختمان و محیط باز، فضا را برای ارتباط همکاران با یکدیگر باز گذاشته است. در طراحی این ساختمان بیشتر تمرکز طراح بر روی فضای داخلی و ایجاد فضایی مناسب برای محل کار بوده است و به نمای خارجی توجه زیادی نشده است. از آنجایی که نمای ساختمان شیشه ای می باشد، ساختمان از نور طبیعی بسیار خوبی در طول روز بهره مند است.